Vi kan hjelpe med vedlikehold

En av fordelene med sedumtak er at de krever lite vedlikehold

Å vedlikeholde er allikevel avgjørende for at sedumtaket skal holde seg bra år etter år. Taket trenger gjødsel og ugress bør fjernes.

- Vi anbefaler å gjødsle tidlig vår og gjerne en gang ekstra om sommeren. Ideell gjødsel er en blanding av langtidsvirkende gjødsel og fullgjødsel. Bruk 30 - 50 gram pr. m2 i året . Gå over taket med en gjødselspreder og fordel jevnt.
  Husk at gjødsling skal skje i regn og ikke i sollys.

- Fjern gress og eventuelt ugress som måtte ha etablert seg. Se over sluker og fjern fremmedelementer på taket.


Bergknapp AS og samerbeidspartnere tilbyr vedlikeholdskontrakter, en slik kontrakt gir også garanti på taket så lenge kontrakten går.
2014-03-27 09 35 06
2014-03-27 09 36 46
Gjødsling før vekstsessongen er i gang anbefales
2014-03-27 11 36 10
Bergknapp inngår vedlikeholdsavtaler over hele landet
Se våre referanser
img 1488
Hytter
Hytte, Blåsen
img 1979
Offentlige Bygg
Sola Vgs
untitled1
Næring
Comfort hotel Square
Bergknapp AS  |  Årsvollveien 213  |  4312 Sandnes  |  Tlf. 908 45 926  |  bengt@bergknapp.no
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 SANDNES
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 SANDNES