_D3S2006_RGB

Nyheter

prikker%203

COVID-19

Koronavirusets påvirkning på Grasrota AS, Bergknapp AS og Grasrota Nordstein AS

 

Vega Scene tak, Bergknapp, blågrønt tak, GTEC, takjord. lettjord, stedegen vegetasjon

PRESSEMELDING

Styret i Bergknapp AS har i styremøte den 23.12.19 konstituert Julie Trommald som daglig leder med virkning fra 01.02.2020.
Julie%20Trommald

Blågrønt tak på Vega Scene

I byggeprosjektet Vega Scene lå miljøfokuset på byggets innovative tak. Dette taket er det første blågrønne tak som kan håndtere en 20 års flomhendelse, og det ble plantet stedegne planter fra indre Oslofjord i spesiell utviklet takjord

 

Vega Scene tak, Bergknapp, blågrønt tak, GTEC, takjord. lettjord, stedegen vegetasjon

Flere typer blomsterenger

I år starter vi produksjon av flere typer blomsterenger. Med frøblandinger fra Nibio kan vi nå produsere ville norske blomsterengmatter med opp til 17 forskjellige arter med opphav fra Sørøstlandet. I blandingene finnes det kjente og kjære villblomster som også er godt likt av bier.  

 

blomstereng, stedegen, villblomster Sørøstlandet, Nibio frø, stedegne frø, blomsterengmatter, Bergknapp engblomstermatter,

Bergknapp investerer i forskning

Bergknapp investerer i forskning om jordsammensetting på tak og honningbiers beiteatferd. Forskningen skal bidra til optimal tilrettelegging for vill vegetasjon på takflater og til å kartlegge beiteatferd til honningbier i Oslo by. 

 

takjord, lettjord, vekstsubstrat på tak, Bergknapp forskning, forskning på tak

Vi satser på økologi og økosystemtjenester!

Etterspørselen etter produkter som følger grønne og sirkulærøkonomiske prinsipper øker stadig vekk. Vi ønsker å ligge i front hva angår grønn innovasjon på tak. Vi har nå ansatt en prosjektingeniør med vannfaglig kompetanse og en økolog som vil hjelpe oss med å nå dette målet.

 

vipe på tak, Bergknapp tak. biologisk mangfold og Bergknapp,Bergknapp vipe, Ikea, vipe Bergknapp, Bergen Ikea