Lag noe vakkert ut av flatene dine, så gjør du både naboen og biene en tjeneste.

Grønne tak
Med sedumtak omgjøres en livløs takflate til en blomstrende oase som gir liv til mange viktige arter som er presset ut av byen.
Grønne vegger
Grønne vegger fungerer like bra både til utvendig og innendørs bruk. Grønne vegger kan stort sett monteres på alle typer vegger.
Grønt dekke
 
Vi har flere typer vegetasjonsmatter; mose, lyng, blomstereng, kantvegestasjon