Bolig

Aker Brygge

Kunde:  Bunde Bygg
Yta: 700 / Plats: Oslo / År: 2014
Under ombygningen av Aker brygge valgte utbygger å erstatte singelen på taket med sedum fra Bergknapp. Her ble det valgt "Bergknapp Oslomatte" uten svartelistede arter.
Sedum