Offentlige Bygg

Stavangers konserthus

Kunde:  Sandnes tak
Area: 3700 / Lokasjon: Stavanger / År: 2012
Stavanger konserthus valgte sedumtak mye grunnet fordrøyningseffekten. Dette kan virke rart i og med at huset ligger på kaikanten, men fordrøyningseffekten førte til at vannet ikke fosser ned i taknedløpene, og dermed unngår man lydforstyrrelser inne i bygget.
Jon%20Ingemundsen%201
Sedumtak bidrar til mindre lydforstyrrelser