Forsøkstak - NMBU

Kunde: 
Area: 2 x 50 m2 / Lokasjon: Ås / År: 2018
Våren 2018 ble det etablert tre forsøkstak på Ås. Forsøkstakene er et femårig prosjekt mellom Norges miljø – og biovitenskapelige universitet (MNBU), Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE), Leca Norge AS og Protan AS og Bergknapp AS. To av takene har en oppbygning med 15 cm finknust LECA og sedummatter (grå-grønn løsning), og det siste taket er et svart referansetak.

Hensikten med forsøkstakene er å finne ut hvilken effekt den grå-grønne løsningen har på tilbakeholdelse av vann ved kraftig nedbør, og hvor mye vann som kan lagres på taket. På forsøkstakene kommer parametere som avrenning, fordampning og temperatur til å bli målt.
 
Bilde%20-2