strandmatte

Strandmatte

prikker%203

Disse flotte, høye mattene med strandvegetasjon er skapt for å tåle norsk klima.

I naturen vil planter i strandsonen fungerer som erosjonssikring og med strandmattene oppnås samme effekt. Strandmattene lever godt i overgangen mellom land og vann, og bidrar til å rense regnvannet ved å holde igjen ulike partikler og næringsstoffer. Dette hindrer algeoppblomstring og bidrar til økt biologisk mangfold.

Mattene består av ulike norske strand- og vannplanter som vokser på en kokosmatte. Mattene inneholder ikke jord slik at plantene vokser direkte i kokosfiberen. Ved levering er mattene gjennomrotet noe som gjør at mattene raskt vokser fast i det nye underlaget. En sikker og enkel etablering, selv i utfordrende miljøer.

Strandmattene kan enkelt montres i skråninger, også under vannoverflaten. Avrenningshastigheten reduseres og hindrer erosjon. Mattene tåler 50 cm høye bølger og rennende vann på ca. 1,5 m/sek.

FAKTA

Størrelse per matte      

4 m2 (bredde 1m)

Vedlikehold                    
Ingen 

Forarbeid                      
Jevn overflate 
               
Montering                      
Festes med medfølgende treplugger