Lyngmatte

prikker%203

Naturlig plaster på såret.

Hjelp naturen å hente seg inn etter inngrep. Ved å rulle ut ferdige matter med lyng kan du få det fint rundt hytta igjen uten å vente. Lyngmattene er skåret ut i kraftlinjetraséer og medfører derfor ikke ekstra inngrep i naturen.

Mattene kan også brukes på tak. Lyngmattene kan enkelt monteres på allerede eksisterende skogbunn, leire eller steinbunn. Geotekstil legges på bunnen under et lag jord og lyngmatten. Mattene inneholder artene blåbær, tyttebær, krekling, røsslyng og flere mose- og lavarter.

FAKTA


Vekt                                
20–40 kg/m2 (tørr/vannmettet tilstand)

Størrelse per matte      
1 x 1,2 meter    

Vedlikehold                    
Luking av ugress  
     
Forarbeid                      
Fjerne ugress, 10–15 cm med sand eller mager jord  
     
Etterarbeid                    
Vanning i første vekstsesong, ved behov senere.