fors%C3%B8kstak%20%C3%85s1

Norske bergknapparter

prikker%203

Arter fra Bergknappfamilien vokser fra de ytterste skjær langs kysten og opp til de høyeste alpine områder. Plantene er flerårige sukkulente planter som krever lite vann. Våre sedummatter inneholder flere norske arter slik som Bitterbergknapp, Hvitbergknapp og Brodderbergknapp.

BITTERBERGKNAPP (Sedum acre) 
 
Navnet har den fått fordi den har en skarp bitter smak, som har gitt planten navn på de fleste europeiske språk. Bitterbergknapp vokser på tørre, solvarme skrenter, stabile sanddyner, torvtak, mur, steingjerder og bergknauser, særskilt vanlig på svaberg. Bitterbergknappen har en voksehøyde på 5-10 cm. I Norge er Bitterbergknapp vanlig i lavlandet over nesten hele Norge, men kun ved spredte lokaliteter på kysten av Finnmark og i fjellområdene i Norge. 
Bitterbergknapp
HVITBERGKNAPP (Sedum album) 

Hvitbergknapp vokser på tørr, gjerne kalkrike berg og solvarme skrenter. I Norge er den vanlig opp til Helgeland, mens sjelden eller helt fraværende langs kysten på Sørlandet. Blomstene til hvitbergknappen kan bli opptil 20 cm høye.  

 
Hvitbergknapp
BRODDERBERGKNAPP (Sedum rupestre) 

Broddbergknapp kjennes på de relativt tynne og lange – lansettformede – bladene på stilken. Den har både en høy og opprett bladstilk og en blomsterstilk. Blomsterstilken har få eller ingen blader. Høyden på Brodderbergknappen varier mellom 10-25 cm. Brodderbergknapp finnes spredt på Østlandet ved kysten og ned til Dalene i Rogaland og i bestander i indre Trondheimsfjord. Den vokser også opp til 350 moh. i Tinn Kommune. 
 
Brodderbergknapp
GULLBERGKNAPP
(Sedum kamtschaticum) 

           
Gullbergknapp kommer opprinnelig fra det nordøstlige Asia. Den ble importert til Norge for bruk i blomsterbed. Vanligste formering i norsk klima er avrevne skuddbiter som rotslår fra hver plante. Dette forhindrer effektiv frøsetting og spredning til naturen. Den er ved få tilfeller funnet forvillet i naturen, og da er den funnet på åpen grunnlendt kalkmark. Gullbergknappen har en voksehøyde på 15 – 25 cm. 
 
Gullbergknapp
HØSTBERGKNAPP (Sedum ewersii) 

Høstbergknapp stammer opprinnelig fra Vest – og Mellom – Asia. Den er vanlig å bruke som kant – steinbedplante. Den har en voksehøyde på 5-15 cm. Høstbergknapp har blomstringstid om høsten. 

 
Hostbergknapp
KANTBERGKNAPP (Sedum sexangulare) 

Kantbergknapp har en mild smak og er vanlig å bruke som prydplante. Kantbergknappen blomstrer på korte stilker i juli og august. Voksehøyden til Kantbergknapp er 5-10 cm. Opprinnelsen til Kystbergknappen er Europa, men etter at den ble importert til Norge er den å finne i Sør-Norge på tørre områder. Under tørkeperioder får bladene brunaktig farge. 

 
Kantbergknapp
SIBIRBERGKNAPP (Sedum hybridum) 

Sibirbergknapp stammer fra Ural og vokser vilt i hele Norge, men noen unntak i Nord. Sibirbergknapp er vanlig å finne på solrike plasser langs kysten. På solfylte områder kan planten danne heldekkende matter. Trives godt på solfylte plasser. Sibirbergknapp er på fremmedartslisten, og finnes ikke i våre matter. 
 
Sibirbergknapp
GRAVBERGKNAPP (Sedum spurium) 

Gravbergknapp er vanlig å finne på solrike plasser langs kysten. Arten trives godt på strandberg, knauser og annen åpen mark hvor det er lite tilgang på vann.  Gravbergknapp er godt egnet i kystklima og på solrike plasser. Vanlig høyde på plantene er 5-15 cm. Opprinnelig kommer arten fra området mellom Øst-Europa til Kaukasus. Gravbergknapp er på fremmedartslisten, og finnes ikke i våre matter. 
 
Gravbergknapp