innvendig_takrenne_slukboks
Illustrasjon: Hege Vatnaland

Oppbygning

prikker%203
Flatt tak (0-6 grader) 
- drensmatte 
- filtduk 
- sedummatte 
- inspeksjonsboks settes over taksluk  
- singel legges i renner og rundt sluk 
SEDUMTAK_0-6
Skrått tak (ca. 7-27 grader ) 
- avslutningslist festes mot takrenne 
- filtduk 
- sedummatte 
Sedumtak_6-20
Skrått tak (ca. 27-45 grader) 
For tak over 27 grader brukes det noen ganger geonett:
- avslutningslist festes mot takrenne 
- filtduk limes på membran 
- geonett festes (festeanordning varier)
- sedummatter sys fast  i geonettet
IMG_0937
FAKTA 

Vekt (tørr/vannmettet) 25 kg/z–50 kg/m².

I områder med liten nedbør slik som på Østlandet og Sørlandet er det viktig med vannreservoar.

Mot sluk, gesimser og andre gjennomføringer er det vanlig å legge 30–50 cm med singel rundt. Dette anbefales i Norsk Standard for grønne tak (NS 3840).

Våre sedumtak er branngodkjent iht. brannklasse BROOF (t2).