080817113311-DJI_0214

Fordeler

prikker%203

ESTETISK PENT


Grønne tak hever de estetisk verdiene på bygget og øker utnyttelsen ved at taket får en ny funksjon som takhage eller terrasse.


 

ØKT BIOLOGISK MANGFOLD


Takflater gir rom for å lage leveområder for insekter og fugler. Med en kombinasjon av sedum, typisk norske engplanter og forskjellig type jord kan man etterligne stedegen natur og skape områder hvor pollinerende insekter og småkryp finner mat og skjulesteder.

Blomstrende takflater leverer mat til sårbare bier og humler i byrom.


 

REDUSERER AVRENNINGSTIDEN


Ved styrtregn kan grønne tak holde igjen store mengder vann. Dette vil være med på å redusere oversvømmelsene i gatene på en plassbesparende måte.  

Grønne tak kan redusere skadeomfanget ved kraftige regnskyll. Avrenningen til gater og avløpsnettet vil forsinkes og reduseres.


 

BEDRER LUFTKVALITETEN 


Grønne flater fungerer som byens lunger. Planter tar opp CO2 og binder svevestøv. Dermed bidrar de til å bedre luftkvalitet i byen.
 

 

MULIGEHET FOR TAKTERRASSE 


Ved å legge tre cm tykke sedummatter kan et tak omgjøres til en blomstrende oase - flere meter over bakken. Tykkere oppbygninger gir muligheter for større variasjon og mange flere arter.


 

NORSKE ARTER 


I Bergnapp AS sine sedummatter benyttes det flere typer norske arter. 


 

BRANNGODKJENT 


Sedumtakene som er levert av Bergknapp er godkjent iht. Brannklasse B2.
fordr%C3%B8yning
Illustrasjon: Hege Vatnaland
image1