bergknapp-logo-cropped
Swedish 
bergknapp-logo-cropped
Swedish 
Bilde13

Norska fetknoppsarter

I Norge finns det flera vilda fetknoppsarter. De växer från de yttersta skären vid kusten till högt upp i bergen. De vanligaste arterna är Engelsk fetknopp, Gul fetknopp, Vit fetknopp och Stor fetknopp. 

_RMA0794

ENGELSK FETKNOPP (Sedum anglicum) 

Den engelska fetknoppens utbredning på nordliga breddgrader har ett nära samband med havet. Engelsk fetknopp växer i stort sett endast i bergssprickor och andra torra områden som återfinns i de yttre delarna av kusten och där de inte skyms av annan växtlighet. I Norge är växten ganska vanligt förekommande från Kragerø på Sørlandet till Nærøy i Nord-Trøndelag. 

VIT FETKNOPP (Sedum album)

Vit fetknopp växer på torr, gärna kalkrik sten och solvarma branter. I Norge är den vanligt förekommande upp till Helgeland, men den är sällsynt eller finns inte alls längs kusten på Sørlandet i södra Norge.

 
Hvitbergknapp_SS_108632846
6_2_2013%20037_%20bitterbergknapp

GUL FETKNOPP (Sedum acre)

Gul fetknopp heter bitterbergknapp på norska, och även på många andra europeiska språk har den fått sitt namn efter den skarpa, bittra smaken. Gul fetknopp växer på torra, solvarma branter, sandmarker, torvtak, murar, stenhällar och framför allt på berghällar. I Norge finns gul fetknopp framförallt på låglandet över nästan hela Norge, men endast på spridda platser vid kusten i Finnmark och i Norges fjällområden. 

STOR FETKNOPP (Sedum rupestre)

Man känner igen stor fetknopp genom de relativt tunna och långa, lansliknande stjälkbladen. Den har både en hög och rak bladstjälk samt en blomstjälk. Blomstjälken har få eller inga blad. Stor fetknopp finns på Østlandet vid kusten och ner till Dalene i Rogaland samt i Trondheimsfjorden. Den växer även i Tinn kommun på upp till 350 meters höjd.

 
Broddbergknapp07%5B1%5D_RGB