080817113311-DJI_0214

Priser

prikker%203
Prisene gjelder privatpersoner avhentet vårt lager i Sandnes. Ta kontakt for utlegg og frakt. Bestilling må gjøres en dag i forveien. 

For bedrfitspriser, ta kontakt. 
 

Sedumtak

Sedummatte            450 kr/m2
Filtduk                        62 kr/m2
Dreneringsmatte      80 kr/m2
Avslutningslist        400 kr/m
Geonett                    125 kr/m 
Slukboks                  963 kr/stk

Materialer avhenger av takfall, se her for de ulike oppbygningene.  

Andre vegetasjonsmatter

Sedummatte            450 kr/m2
Engmatte                 580 kr/m2   
Strandmatter         1290 kr/m2
Lyngmatte                580 kr/m2
Mosematte               675 kr/m2
Gressarmering
- gummimatte          315 kr/m2
- plastikkmatte        330 kr/m2

Mange av våre matter kan også benyttes på tak, ta kontakt for mer informasjon.  

Grønne vegger 

Pris avhenger av mengde og type prosjekt, pris gis på forespørsel.  
Paller med sedum
Gressarmering (plastikk) under grus og plen
Montering av flexipanel
prikker%203