shutterstock_80643517

Våre løsninger

prikker%203
Et tradisjonelt sedumtak vil ikke alene kunne redusere og forsinke store nedbørsmengder i tilstrekkelig grad. 

 

Sedumtak med magasinerende sjikt 
For å imøtekomme dagens og fremtidens utfordringer knyttet til overvann må løsningene som benyttes kunne lagre større mengder vann. Ved å ha et magasinerende sjikt under vegetasjonsmatter kan et sedumtak fordrøye og forsinke større nedbørsmengder. Knust lavastein er et materiale som har høyt porevolum, og egner seg godt som magasinerende sjikt.  
 
leca%20tegning
 
Fordrøyningsvegg
Forskjønning av en fasade kan enkelt gjøres ved å montere et wirenett. Mulighetene er mange i valg av type nett og planter. Ved å koble Bergknapp plantekasse til den grønne veggen kan systemet være selvforsynt med vann, samtidig som det er et godt tiltak mot overvann. Regnvann fra tak og andre tette flater føres inn i planekassens fordrøynings-del. I fordrøyningsdelen løftes vannet opp i jorda slik at plantene får tilgang på vannet. Plante-kassen kan også infiltrere vann ned i grunnen eller slippe det på avløpsnettet. Kassene kan seriekobles til ønsket volum er oppnådd. 
plantevegg_m_fordr%C3%B8yning2%20copy
FAKTA LECA 
Porevolum        ca. 50 %
Vekt (tørr)         500 kg/m3
Kornstørrelse  0-6 mm 
FAKTA KASSE
Størrelse           2x1x1 m
Volum                2 m3