Kiwi%201

BREEAM - miljøstandard

prikker%203

”Grønne tak bidrar til biologisk mangfold, renser forurenset luft og håndterer overvann.” – Unn Ellefsen, Seniorrådgiver Miljøverndepartementet 

BREEAM (Building, Research, Establishment – Environment Assessment Method) er et benchmarking system og et verktøy for å øke miljøstandarden i norske bygg. Den norske versjonen eies av Norwegian Green Building Council og kalles BREEAM-NOR. BREEAM-NOR har som målsetting å redusere byggets påvirkning av miljøet ved å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, og gjøre det mulig å anerkjenne et bygg ut fra dets miljøstandard.

Anerkjennelse fra BREEAM-NOR blir gitt i form av sertifikater i fem nivåer. Hvilket nivå ditt bygg får avhenger av hvor mange poeng BREEAM-NOR har utdelt bygget og prosjektfasen. Grønne elementer kan gi ekstra poeng hos BREEAM-NOR. Bergknapp sine sedummatter med norske arter vil gi prosjektet ditt flere poeng, og kan utgjøre den lille forskjellen som dytter deg opp et nivå i sertifiseringen.

Bergknapp har vært involvert i flere prosjekter som har oppnådd BREEAM-NOR sertifikat. Fornebu S ble verdens første kjøpesenter som fikk tildelt sertifikatet Outstanding fra BREEAM - med grønne tak fra Bergknapp. Asker Panorama er et annet prosjekt Bergknapp har levert tak til og fikk tildelt sertifikatet Excellent.
 

MYNDIGHETENS MINIMUMSKRAV

BREEAM-NOR anerkjenner kvaliteter utover myndighetens minimumskrav. BREEAM-NOR skal på kort sikt bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske næringsbygg, gjennom økt bevissthet om hvordan eiere, leietakere og samfunnet kan oppnå:
  • Økt trivsel for byggets brukere ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
  • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
  • Lavere energibruk og bedre miljø

NGBC tilbyr norske versjoner av BREEAM for alle typer bygg. Den nyeste versjonen, BREEAM-NOR New Construction 2016, omfatter også boligbygg. Ønsker du å finne ut mer om BREEAM-NOR sine kriterier kan du gå inn på www.ngbc.no/breeam-nor.

Grønne tak er en vinn-vinn løsning for alle parter. Byen om området blir tilført et grønt element som glir bra inn i miljøet. Vegetasjonen bidrar også til biologisk mangfold, renser forurenset luft, håndterer overvann lokalt og fungerer som isolasjon sommer som vinter.
breeam_nor_logo_cmyk_0
hotell%20comfort
Rusel%C3%B8kkeveien%2026_jpeg
Jon%20Ingemundsen%201