PRESSEMELDING

Styret i Bergknapp AS har i styremøte den 23.12.19 konstituert Julie Trommald som daglig leder med virkning fra 01.02.2020.


Julie er 28 år, hun har studert industriell økonomi på Norges biovitenskapelige universitet (NMBU), med fordypning i vann- og miljøteknikk. Siden juni 2018 har hun vært ansatt i selskapet som prosjektingeniør. I en kommentar til ansettelsen sier Julie: «Bergknapp har en framtidsrettet og bærekraftig forretningsidé, hvor jeg får brukt mitt engasjement og min kompetanse. Ansatte i Bergknapp har styrke og vilje til å utvikle og gjennomføre nyskapende prosjekter».

Jakob Årsvold, nåværende daglig leder og en av eierne i Bergknapp AS, skal bruke 2020 til egen leder- og kompetanseutvikling. Han vil gjennomføre studieturer til andre verdensledende bedrifter og kontinenter, søke rammene for å videreutvikle og beholde Bergknapp sin ledende posisjon i det norske marked. Han vil parallelt jobbe med videreutvikling av Grasrota konsernet.

Bergknapp AS er den ledende leverandøren av grønne tak på det norske markedet. Bedriften har sitt hovedkvarter i Sandnes, hvor de siden 2009 har produsert sedummatter og etterhvert andre typer vegetasjonsmatter. Foruten avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Trondheim har selskapet også produksjon og salg i Sverige. Bergknapp har ca. 40 ansatte og omsatte i 2019 for ca. 90 MNOK, inkludert datterselskapene Vital Vekst AS, G.TEC og Seduna AB.

For mer informasjon: Jakob Årsvold (952 03 323 | jakob@grasrota.net) eller styreleder Sven Chr. Ulvatne (928 90 316 | sven.christian@ulvatne.com)
6
Installering av et blågrønt tak på kulturbygget Vega Scene.
blomstereng%201
I år starter vi produksjon av blomsterenger tilpasset Oslo-regionen. 
julie%20k