COVID-19Til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere,
 

COVID-19:

Koronavirusets påvirkning på Grasrota AS, Bergknapp AS og Grasrota Nordstein AS

Grasrota, Bergknapp og Grasrota Nordstein tar situasjonen med COVID-19 på alvor. Dette har strenge tiltak for å minimere risiko for smitte.

For å forhindre spredning av koronaviruset internt og eksternt har det blitt innført flere rutiner. Rutinene som vil påvirke våre forretningspartnere er som følgende:  
- Kontoret er hovedsakelig forbeholdt ansatte og kundeaktivitet skal kun forekomme hvis absolut nødvendig.
- Ved lasting/lossing skal det være én til to meters avstand.

Avhengig av utviklingen og konsekvensene knyttet til koronaviruset, og tiltak innført av nasjonale og lokale myndigheter, kan det oppstå situasjoner der vår drifts-, og produksjons- og leveringsevne påvirkes, og Fource Majeure-situasjonen oppstår.
 
Vi ønsker på forhånd å beklage eventuelle ulemper situasjonen vil medføre.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Grasrota AS
Jakob Årsvold
Konsernsjef

6
Installering av et blågrønt tak på kulturbygget Vega Scene.
blomstereng%201
I år starter vi produksjon av blomsterenger tilpasset Oslo-regionen.