Nyheter

prikker%203

Frokostseminar om byøkologi

Hvordan kan vi tilrettelegge for biologisk mangfold og økosystemtjenester i byer? Temaet byøkologi ble tatt opp under vårt frokostseminar torsdag 3. oktober, hvor vi fylte salen på Mostun natursenter. Blant foredragsholdere var Hans Martin Hanslin fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), Erik Thoring fra Naturvernforbundet i Rogland og Daniela Fuchs fra Bergknapp. 
 


 
Diagonalen%208
Takhage i Oslo. (Foto: Jostein Sundby)
Program

8:00 – 8:25
Kaffe og bolle, mingling
 
8:25 – 8.30
Velkommen: Naturvernforbundet og Bergknapp
 
8:30 – 8:45
Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet:
«Slik bygger vi en grønnere og mer artsrik by»
 
8:45 – 9:10
Hans Martin Hanslin, forsker ved Nibio:
«Hvordan kan de ulike delene av grøntstrukturen bidra til økologisk integritet og klimatilpasning i byen?»
 
9:10 – 9:25
Daniela Fuchs, økolog i Bergknapp:
«Hvordan kan våre produkter og vårt arbeid bidra til mer byøkologi?»
 
9:25 – 9:35
Spørsmål fra publikum
 
9:35 – 10:00
Omvisning på Mostun: Erik Thoring
 
 Om foredragsholdere

Naturvernforbundet er den eldste natur- og miljøvernorganisasjonen og jobber med saker innen energi, klima og samferdsel. Naturvernforbundet i Rogaland er i dag det fjerde største fylkeslaget. Erik Thoring er utdannet journalist med spesialisering innen miljø- og landbrukspolitikk, og jobbet som daglig leder og forfatter i Naturvernforbundet Rogaland siden 2001.
 

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) forsker og leverer kunnskap om blant annet mat- og planteproduksjon, arealbruk og samfunnskøkonomi. Hans Martin Hanslin er forsker ved Nibio og arbeidet hans fokuserer blant annet på økosystemtjenester og grønn infrastruktur, som grønne tak og vegeterte infiltrasjonssystemer, i urbane miljøer.
 

Bergknapp er Norges største produsent og leverandør av sedum til takflater (grønne tak). I tillegg til sedum produserer/leverer Bergknapp også andre vegetasjonsmatter (blomstereng, lyng, moser og kantvegetasjon) og grønne vegger. Som økolog jobber Daniela Fuchs med hvordan Bergknapp sine produkter kan bidra til å ivareta økosystemtjenester og biologisk mangfold i byrom.
 
6
Installering av et blågrønt tak på kulturbygget Vega Scene.
blomstereng%201
I år starter vi produksjon av blomsterenger tilpasset Oslo-regionen. 
nibio
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, skog, arealbruk og nærings- og samfunnsøkonomi.
 
naturvern%20logo
Naturvernforbundet i Rogaland jobber for å stanse tap av verdifull natur og å redusere klimagassutslipp.