Nyheter

prikker%203

Flere typer blomsterenger

Fra Nibio Landvik har vi nå fått regionale frøblandinger for Sørøstlandet. Frøene i blandingene kommer fra planter fra forskjellige plasser langs kysten på Sørøstlandet og er dermed stedegne for denne regionen. Med den ene blandingen kan man lage en blomstereng på mer fuktig jord, mens den andre blandingen egner seg bedre for å lage en blomstereng på tørt og skrinnere terreng. Hver av blandingene inneholder 17 forskjellige arter og noen av artene finnes i begge blandingene. Blåklokke, knoppurt, engtjæreblom og ormehodet er blant artene som er godt likt av både mennesker og av diverse pollinerende insekter som villbier, blomsterfluer og honningbia.
blomstereng%202
Blomstereng lagd av frø fra ville norske engblomster fra Midt-Norge (Midt-norsk Blomsterengfrø)
Stedegne arter

Inntil nå har det vært en utfordring å imøtekomme kundenes ønske om å produsere stedegne vegetasjonsmatter for en bestemt region i landet fordi stedegne frø ikke har vært tilgjengelig på markedet. Blomsterengen vi har hatt i vårt sortiment så langt er laget av frø fra ville norske blomsterengplanter fra Midt-Norge (Midt-Norsk Blomsterengfrø). Med de spesialproduserte frøblandingene fra Nibio Landvik er vi nå i stand til å produsere matter med stedegne blomsterengplanter for Sørlandet og Østlandet.
 

Flere regionale frøblandinger i framtiden

Produksjon av frø tilpasset en bestemt region med dens egen klima og spesiell jordsammensetting er tid- og arbeidskrevende. NIBIO Landvik jobber nå med å kunne tilby flere regionale frøblandinger i nær framtid slik at man på sikt også kan få en frøblanding tilpasset Vestlandet.
 

BREEAM-poeng

Etablering av stedegen vegetasjon og tilrettelegging av takflater med sand og grus har potensialet til å skape leveområder for blant annet truete biearter. Miljøsertifiseringen BREEAM NOR foreslår nettopp slike økologitiltak for å forbedre en tomts økologiske verdi og for å opprettholde det biologiske mangfoldet etter utbygging.

Blomsterenger på tak og bakkenivå vil øke trivselen for både mennesker og dyr.
Plantefors%C3%B8k%20redigert
Bergknapp støtter forskning om jordtyper på tak og bienes adferd.
vipe3_jpeg
Vi satser på økologi og økosystemtjenester!
Arter i Nibio sine regionale frøblandinger for Sørøstlandet


Tørrengblanding
 
Blåklokke   (Campanula rotundifolia)
Engknoppurt   (Centaurea jacea)
Rundskolm   (Anthyllis vulneraria)
Engsmelle   (Silene vulgaris)
Engtjæreblom   (Viscaria vulgaris)
Følblom   (Leontodon autumnalis)
Flekkgriseøre   (Hypochaeris maculata)
Gullris   (Solidago virgaurea)
Ormehode   (Echinum vulgare)
Fagerknoppurt   (Centaurea scabiosa)
Prikkperikum   (Hypericum perforatum)
Prestekrage   (Leucanthemum vulgare)
Ryllik   (Achillea millefolium)
Rødknapp   (Knautia arvensis)
Smørbukk   (Sedum telephium)
Smalkjempe   (Plantago lanceolata)
Tiriltunge   (Lotus corniculatus)
Friskengblanding
 
Blåklokke   (Campanula rotundifolia)
Blåknapp   (Succisa pratensis)
Enghumleblom   (Geum rivale)
Engsmelle   (Silene vulgaris)
Firkantperikum   (Hypericum maculatum)
Følblom   (Leontodon autumnalis)
Gulflatbelg   (Lathyrus pratensis)
Gullris    (Solidago virgaurea)
Hanekam   (Lychnis flos-cuculi)
Karve   (Carum carvi)
Nyseryllik   (Achillea ptarmica)
Prestekrage   (Leucanthemum vulgare)
Ryllik   (Achillea millefolium)
Rød Jonsoksblom   (Silene diocia)
Vill rødkløver   (Trifolium pratense)
Smalkjempe   (Plantago lanceolata)
Tiriltunge   (Lotus corniculatus)


 
humle, ormehodet
Ormehodet er populær blant humler (Foto: Daniela Fuchs)
Se våre referanser
IMG_5182

Bergen

Les mer...
DJI_0041

Trondheim

Les mer...
DJI_0259
Næring
Sandnes

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Personvernerklæring
Logo Bergknapp
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskaplser og personvern i vår personvernernærklæring.