Nyheter

prikker%203

Flere typer blomsterenger

Fra i år av kan vi tilby blomsterengmatter med stedegne arter for Sørøstlandet. Med frøblandingene fra Nibio Landvik kan vi lage to typer blomsterenger. Artene i «tørrengblandingen» tåler at arealer de vokser på tørker ut periodevis, mens noen av artene i «friskengblandingen» trenger mer stabile fuktighetsforhold. Blant artene i blandingene er blåklokke, knoppurt, engtjæreblom og ormehodet som er godt likt av både mennesker og diverse pollinerende insekter som villbier, blomsterfluer og honningbier.
 
midtnorskblomstereng
Blomstereng lagd av frø fra ville norske engblomster fra Midt-Norge (Midt-norsk Blomsterengfrø)
Stedegne arter

Inntil nå har det vært en utfordring å imøtekomme kundenes ønske om å produsere stedegne vegetasjonsmatter for en bestemt region i landet fordi stedegne frø ikke har vært tilgjengelig på markedet. Blomsterengen vi har hatt i vårt sortiment så langt er laget av frø fra ville norske blomsterengplanter fra Midt-Norge (Midt-Norsk Blomsterengfrø). Med de spesialproduserte frøblandingene fra Nibio Landvik er vi nå i stand til å produsere matter med stedegne blomsterengplanter for Sørlandet og Østlandet.
 


Flere regionale frøblandinger i framtiden

Produksjon av frø tilpasset en bestemt region med dens egen klima og spesiell jordsammensetting er tid- og arbeidskrevende. NIBIO Landvik jobber nå med å kunne tilby flere regionale frøblandinger i nær framtid slik at man på sikt også kan få en frøblanding tilpasset Vestlandet.
 


BREEAM-poeng

Etablering av stedegen vegetasjon og arealer med sand og grus kan skape leveområder for blant annet truete biearter. Miljøsertifiseringen BREEAM NOR foreslår nettopp slike økologitiltak for å forbedre en tomts økologiske verdi og for å opprettholde det biologiske mangfoldet i forbindelse med utbyggingsprosjekter.  


Blomsterenger på tak og bakkenivå vil øke trivselen for både mennesker og dyr. Om du ønsker å bestille blomstereng, ta kontakt!
Plantefors%C3%B8k%20redigert
Bergknapp støtter forskning om vekstsubstrat på tak og honningbiers beiteatferd.
vipe3_jpeg
Vi satser på økologi og økosystemtjenester!
Arter i Nibio sine regionale frøblandinger for Sørøstlandet


Tørrengblanding
 
Blåklokke   (Campanula rotundifolia)
Engknoppurt   (Centaurea jacea)
Rundskolm   (Anthyllis vulneraria)
Engsmelle   (Silene vulgaris)
Engtjæreblom   (Viscaria vulgaris)
Følblom   (Leontodon autumnalis)
Flekkgriseøre   (Hypochaeris maculata)
Gullris   (Solidago virgaurea)
Ormehode   (Echinum vulgare)
Fagerknoppurt   (Centaurea scabiosa)
Prikkperikum   (Hypericum perforatum)
Prestekrage   (Leucanthemum vulgare)
Ryllik   (Achillea millefolium)
Rødknapp   (Knautia arvensis)
Smørbukk   (Sedum telephium)
Smalkjempe   (Plantago lanceolata)
Tiriltunge   (Lotus corniculatus)
Friskengblanding
 
Blåklokke   (Campanula rotundifolia)
Blåknapp   (Succisa pratensis)
Enghumleblom   (Geum rivale)
Engsmelle   (Silene vulgaris)
Firkantperikum   (Hypericum maculatum)
Følblom   (Leontodon autumnalis)
Gulflatbelg   (Lathyrus pratensis)
Gullris    (Solidago virgaurea)
Hanekam   (Lychnis flos-cuculi)
Karve   (Carum carvi)
Nyseryllik   (Achillea ptarmica)
Prestekrage   (Leucanthemum vulgare)
Ryllik   (Achillea millefolium)
Rød Jonsoksblom   (Silene diocia)
Vill rødkløver   (Trifolium pratense)
Smalkjempe   (Plantago lanceolata)
Tiriltunge   (Lotus corniculatus)

 
Faktablad:
Sørøst-norsk blomstereng (pdf)
Midt-norsk blomstereng (pdf)
humle, ormehodet
Ormehodet er populær blant humler (Foto: Daniela Fuchs)