Nyheter

prikker%203

Økologi og økosystemtjenester

Overvannshåndtering og tap av det biologiske mangfoldet er blant miljøutfordringene vi aktivt jobber med og som vi ønsker å motvirke. Derfor har vi nå ansatt en økolog og en prosjektingeniør med vannfaglig kompetanse.
shutterstock_80643517
For framtiden forutsi forskerne flere hendelser med styrtregn. (Foto: Shutterstock)
Mer ekstreme værforhold i framtiden

I kjølevann av klimaendringer vil vi i framtiden få mer ekstreme værforhold. Prognosene tilsier at episoder med styrtregn øker. Dette kan være spesielt problematisk i byer hvor vannet på grunn av tette overflater ikke kan renne av. Overbelastning av vann- og avløpssystemer og flere oversvømmelser i urbane miljøer kan være konsekvensen.Økosystemtjenester

Vegetasjon på tette flater kan bidra til overvannshåndtering ved å ta opp vann og fordrøye avrenning til det lokale avløpssytsemet. Grønne og blomstrende flater, enten på bakken, veggen eller på tak, øker trivselen for mennesker i byer og danner leveområde for insekter. Arealendringer er hovedårsaken for tapet av det biologiske mangfoldet, og i byer som Oslo fører utbygging av boligfelt, friluftsområder og transportsystemet til tap av verdifulle leveområder for sårbare planter og dyr.

I Bergknapp ønsker vi å bidra til løse dagens og framtidens utfordringer. Vi vil ta naturen til byen!Nyansattelser
 
Daniela Fuchs er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet med blant annet tilrettelegging for pollinerende insekter i byrom. I år starter vi produksjon av bievennlige blomsterenger med opphav fra Sørøstlandet, og vi videreutvikler biotoptak som skal skape leveområder for insekter, fugler og sårbare planter. 
6
Installering av et blågrønt tak på kulturbygget Vega Scene.
blomstereng%201
I år starter vi produksjon av blomsterenger tilpasset Oslo-regionen. 
julie
Julie Trommald er ansatt som prosjektingeniør med vannfaglig kompetanse
42x56
Daniela Fuchs er ansatt som økolog