Nyheter

Økologi og økosystemtjenester

Overvannshåndtering og tap av det biologiske mangfoldet er blant miljøutfordringene vi aktivt jobber med og som vi ønsker å motvirke. Derfor har vi nå ansatt en økolog og en prosjektingeniør med vannfaglig kompetanse.
For framtiden forutsi forskerne flere hendelser med styrtregn. (Foto: Shutterstock)
Mer ekstreme værforhold i framtiden

I kjølevann av klimaendringer vil vi i framtiden få mer ekstreme værforhold. Prognosene tilsier at episoder med styrtregn øker. Dette kan være spesielt problematisk i byer hvor vannet på grunn av tette overflater ikke kan renne av. Overbelastning av vann- og avløpssystemer og flere oversvømmelser i urbane miljøer kan være konsekvensen.Økosystemtjenester

Vegetasjon på tette flater kan bidra til overvannshåndtering ved å ta opp vann og fordrøye avrenning til det lokale avløpssytsemet. Grønne og blomstrende flater, enten på bakken, veggen eller på tak, øker trivselen for mennesker i byer og danner leveområde for insekter. Arealendringer er hovedårsaken for tapet av det biologiske mangfoldet, og i byer som Oslo fører utbygging av boligfelt, friluftsområder og transportsystemet til tap av verdifulle leveområder for sårbare planter og dyr.

I Bergknapp ønsker vi å bidra til løse dagens og framtidens utfordringer. Vi vil ta naturen til byen!Nyansattelser
 
Daniela Fuchs er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet med blant annet tilrettelegging for pollinerende insekter i byrom. I år starter vi produksjon av bievennlige blomsterenger med opphav fra Sørøstlandet, og vi videreutvikler biotoptak som skal skape leveområder for insekter, fugler og sårbare planter. 
Installering av et blågrønt tak på kulturbygget Vega Scene.
I år starter vi produksjon av blomsterenger tilpasset Oslo-regionen. 
Julie Trommald er ansatt som prosjektingeniør med vannfaglig kompetanse
Daniela Fuchs er ansatt som økolog
Se våre referanser

Sandnes

Les mer...

Bergen

Les mer...

Trondheim

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Personvernerklæring
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskaplser og personvern i vår personvernernærklæring.