Nyheter

prikker%203

Økologi og økosystemtjenester

Overvannshåndtering og tap av det biologiske mangfoldet er blant miljøutfordringene vi aktivt jobber med og som vi ønsker å motvirke. Derfor har vi nå ansatt en økolog og en prosjektingeniør med vannfaglig kompetanse.
 
vipe3_jpeg
En vipe som hekker på IKEA-taket i Bergen.
Mer ekstreme værforhold i framtiden

I kjølevann av klimaendringer vil vi i framtiden få mer ekstreme værforhold. Prognosene tilsier at episoder med styrtregn øker. Dette kan være spesielt problematisk i byer hvor vannet på grunn av tette overflater ikke kan renne av. Overbelastning av vann- og avløpssystemer og flere oversvømmelser i urbane miljøer kan være konsekvensen.


Økosystemtjenester

Vegetasjon på tette flater kan bidra til overvannshåndtering ved å ta opp vann og fordrøye avrenning til det lokale avløpssytsemet. Grønne og blomstrende flater, enten på bakken, veggen eller på tak, øker trivselen for mennesker i byer og danner leveområde for insekter. Arealendringer er hovedårsaken for tapet av det biologiske mangfoldet, og i byer som Oslo fører utbygging av boligfelt, friluftsområder og transportsystemet til tap av verdifulle leveområder for sårbare planter og dyr.

I Bergknapp ønsker vi å bidra til løse dagens og framtidens utfordringer. Vi vil ta naturen til byen!


Nyansattelser
 
Daniela Fuchs er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet med blant annet tilrettelegging for pollinerende insekter i byrom. I år starter vi produksjon av bievennlige blomsterenger med opphav fra Sørøstlandet, og vi videreutvikler biotoptak som skal skape leveområder for insekter, fugler og sårbare planter. 
Plantefors%C3%B8k%20redigert
Bergknapp støtter forskning om jordtyper på tak og bienes adferd.
blomstereng%202
I år starter vi produksjon av blomsterenger tilpasset Oslo-regionen. 
42x56
Daniela Fuchs er ansatt som økolog
Se våre referanser
IMG_5182

Bergen

Les mer...
DJI_0041

Trondheim

Les mer...
DJI_0259
Næring
Sandnes

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Personvernerklæring
Logo Bergknapp
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskaplser og personvern i vår personvernernærklæring.