130817120224-KMD_0872

Vedlikehold

Vi kan hjelpe med vedlikehold
En av fordelene med sedumtak er at de krever lite vedlikehold. Samtidig er  vedlikehold likevel avgjørende for at sedumtaket skal holde seg bra år etter år. Taket trenger gjødsel og ugress bør fjernes.
Produkt informasjon

Vedlikehold: 

Vekt: 

Forarbeid: 

[Forarbeid:]