sept_2012%20095

Grønne tak

Lav vekt. Raskt å legge.
En grå og livløs takflate kan lett omgjøres til en blomstrende oase flere meter over bakken. 
 
Et grønt tak med sedum vil gi leveområder til arter som er presset ut av byene slik som sommerfulger, bier og humler. Lag deg et vakkert område hvor du kan nyte kveldssolen. 
Produkt informasjon

Vedlikehold: 

Vekt: 

Forarbeid: 

[Forarbeid:]