shutterstock_80643517

Dagvattenhantering

Dagens avloppssystem saknar kapacitet för att skaffa bort allt vatten som faller vid kraftigt regn. Vid kraftiga regnfall flödar vattnet på gator och andra platser där det inte är önskvärt. För att undvika detta måste regnvattnet tas hand om där det träffar marken.

Lokal dagvattenhantering kan ske på flera sätt. Det vanligaste är genom infiltration eller fördröjning. Detta gör att intensitetstoppen för regnets avrinning blir både lägre och sker vid en senare tidpunkt.

Bergknapp AS erbjuder flera sätt att minska och fördröja dagvatten på. 
 

Gröna tak

Ett sedumtak minskar översvämningsstoppar med 50–80 procent vid kraftigt regn. Det tar mycket längre tid för en regndroppe att nå avloppsnätet från att den träffar taket om den måste gå igenom växtlighet. Om sedumtaket dessutom är torrt kommer det att kunna lagras mycket vatten på taket i dräneringsmattorna och genom att växterna absorberar vatten.
 

Gröna väggar

För en grön vägg med växtbäddar på marknivå finns det tre möjliga sätt och system för att hantera dagvatten: fördröjning, infiltration och återanvändning. Gemensamt för systemen är att de använder regnvatten från taket. Vatten samlas upp och leds ner i en brunn under växtbädden.
 
  • Fördröjningssystem: Ett strypt utlopp från brunnen leder vattnet till avloppssystemet med en konstant avrinning.
  • Infiltrationsbädd: Ett system kommer att filtrera ned regnvatten i marken.
  • Återanvändningssystem: Regnvattnet leds in i en reservoar som växterna har tillgång till när de behöver det.

För att nyttja dagvattnet som en resurs ska man använda en kombination av dessa tre metoder för dagvattenhantering.
 

Mattor

Strandmattor används för öppen hantering av dagvatten i form av fördröjningsbassänger och öppning av bäckar. Dagvatten från kraftiga regnskurar kan styras genom att man öppnar mindre bäckar eller samlar upp det i en fördröjningsdamm.

Strandmattor kan enkelt installeras i sluttningar, även under vattenytan. Avrinningshastigheten sänks och kan förhindra erosion.

Strandmattor kan användas för att skapa regnbäddar. En regnbädd är en försänkning i marken där vattnet lagras vid ytan och filtreras till grunden genom ett filtermedium. Det är relativt enkelt att skapa en regnbädd i områden där det samlats mycket regnvatten.

En mossmatta har stor kapacitet till att behålla vatten. En torr matta som är vattenmättad har en kapacitet på 13,8 l/m².
fordr%C3%B8yning
Se våra referenser
IMG_5182

Bergen

Les mer...
DJI_0041

Trondheim

Les mer...
DJI_0259
Næring
Sandnes

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, säljare
bengt@bergknapp.no
+47 908 45 926
Privacy policy
Logo Bergknapp
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskaplser og personvern i vår personvernernærklæring.