DJI_0028

FDV og Faktablad

FDV for flate tak (0-7 garder)

Sedum  >
Blomstereng (sørøst-norsk)  >
Blomstereng (midt-norsk)  >
Moser  >
Lyng  >

FDV for skrå tak (7-20 garder)

Sedum  >
Moser  >

Faktablad (Produktblad)

Sedum  >
Midt-norsk blomstereng  >
Sørøst-norsk blomstereng  >
Moser  >
Lyng  >