bergknapp-logo-cropped
Norwegian (Bokmål) Swedish 
bergknapp-logo-cropped
Norwegian (Bokmål) Swedish 
Kiwi%201

BREEAM - miljöstandard

"Gröna tak bidrar till den biologiska mångfalden, renar förorenad luft och behandlar dagvatten." - Unn Ellefsen, seniorrådgivare miljödepartement

BREEAM (Building, Research, Establishment – Environment Assessment Method) är ett benchmarking-system och ett verktyg för att förbättra miljöstandarder i norska byggnader. Den norska versionen ägs av Norwegian Green Building Council och kallas BREEAM NOR. BREEAM NOR avser att minska byggnadens miljöpåverkan genom att främja en hållbar design och konstruktion i hela byggprojektet och genom att göra det möjligt att erkänna en byggnad utifrån dess miljöstandard.

Erkännande från BREEAM NOR ges i form av certifikat på fem nivåer. Vilken typ av certifikat som din byggnad får beror på hur många poäng BREEAM NOR har gett byggnaden och projektfasen. Gröna inslag kan ge extra poäng hos BREEAM NOR. Sedummattor från Bergknapp med norska arter kommer att ge projektet fler poäng, och detta kan bli den lilla skillnaden som tar dig till nästa certifikatsnivå.

Bergknapp har varit involverade i flera projekt som har erhållit BREEAM NOR-certifikat. Köpcentret Fornebu S har gröna tak från Bergknapp och var världens första köpcenter som blev tilldelat certifikatet Outstanding från BREEAM. Asker Panorama är ett annat projekt som Bergknapp har levererat tak till och som har tilldelats certifikatet Excellent.
 

MYNDIGHETERS MINIMIKRAV

BREEAM-NOR erkänner kvaliteter utöver myndighetens minimikrav. BREEAM-NOR ska på kort sikt bidra till ökad hållbarhet och kvalitet i norska kommersiella byggnader. Detta ska ske genom ökad medvetenhet om hur ägare, hyresgäster och samhället kan uppnå:
 
  • Ökat välbefinnande för byggnadens användare genom att säkerställa sunda, förutsägbara och väl fungerande lösningar
  • Bättre driftsekonomi, avkastning och värdeökning
  • Lägre energiförbrukning och bättre miljö

NGBC erbjuder norska versioner av BREEAM för alla typer av byggnader. I den senaste versionen, BREEAM-NOR New Construction 2016, ingår även bostadshus. Om du vill veta mer om BREEAM och deras kriterier kan du gå in på www.ngbc.no/breeam-nor.

Gröna tak är en lösning som alla parter vinner på. Staden berikas med gröna element som smälter väl in i omgivningen. Växtligheten bidrar också till den biologiska mångfalden, renar förorenad luft, hanterar dagvattnet lokalt och fungerar som isolering på sommaren och vintern.
breeam_nor_logo_cmyk_0
hotell%20comfort
Rusel%C3%B8kkeveien%2026_jpeg
Jon%20Ingemundsen%201