bergknapp-logo-cropped
Norwegian (Bokmål) Swedish 
bergknapp-logo-cropped
Norwegian (Bokmål) Swedish 
vipe3_jpeg

Biologisk mångfald

I takt med att städerna växer ökar även avståndet till naturen. Detta gäller inte bara för människor utan även för insekter och fåglar.

Parker är ett bra alternativ för naturen i städerna, men ofta är de för få och små. En ständigt ökande förtätning har effekten att grönområdena försvinner. Dessa områden är oerhört viktiga, och utöver att de skapar ett habitat för arter som rör sig mellan dem, fungerar de även som små självständiga ekosystem.

I framtiden kommer kommuner att ställa krav på att en större del av städerna har grönytor. Och vi måste kompensera förlusten av grönområden som förtätningen orsakar. Det finns många lösningar för att kompensera detta, och byggföretagen kan välja lösningar som passar de enskilda projekten bäst.

För att öka den biologiska mångfalden erbjuder Bergknapp AS bland annat gröna tak och gröna väggar. Dessutom finns det en mängd gröna mattor som kan användas på markplan. Gröna tak och väggar är bäst lämpade i städer där utrymmet är begränsat.