Sedummatter

Sedummatter produsert i Norge, for norsk klima. 

Våre sedummatter produseres på værharde Jæren. Her ligger mattene ute og herdes i allslags vær og gjennom året. 

Flere typer sedummatter:
Vi produserer flere typer sedummatter, i tillegg kan kunden selv velge sin egen sedummiks basert på tilgjengelige sedumarter. Mattene brukes mest til sedumtak eller dekorative bed, skråninger, i/ på mur m.m. Bruksområdene er mange, så det er bare fantasien som setter grenser.
 

Bergknapp Sedummix

Matten består av 5 til 8 ulike typer sedum med blomstring i hvitt, gult og rosa, dette er vår vanligste matte.
Broddbergknapp (Sedum Ruprestre/ Reflexum), gule blomster
Kvitbergknapp (Sedum Album), Hvite blomster
Gravbergknapp (Sedum Spurium), store rosa blomster
Gullbergknapp (Sedum Kamtschaticum), store gule blomster
Lydisk bergknapp (Sedum Lydium), hvit-rosa blomster
Kantbergknapp (Sedum Sexangulare), gule blomster
Gråbergknapp (Sedum Hispanicum), hvit-rosa blomster 
 

Bergknapp Oslomix

Denne matten er produsert uten Gravbergknapp og Sibirbergknapp som er på statens svarteliste. Grunnet kalkrik grunn rundt Oslofjorden har disse to artene vist spredningsevne. Det er forbudt å benytte disse artene på bakken rundt Oslofjorden.
 

Bergknapp Vill

Dette er vår desidert mest eksklusive sedummatte. Matten inneholder kun tre ville norske sedumarter, nemlig Bitterbergknapp, Kystbergknapp og Kvitbergknapp.
 

Bergknapp Breeam

Matten inneholder hele 12 arter, inklusive de tre ville norske. Denne matten benyttes på Breeamprosjekter for å få maksimalt med poeng.
 

Bergknapp Spesial

Her kan kunden selv velge sammensetning. Man kan også få laget mønster ved bruk av ulike artssamensettninger
Sedumtak i blomst
Sedummatter klar for utsending til kunde.
Sedummatter klar for utsending
Produksjon av sedummatter
Stiklingproduksjon
Sedummatter
Sedummatten blir rød når forholdene blir krevende. Dette skjer grunnet tørke, næringsmangel eller lav temperatur.
Sedummatter
Sedummatte i god vigør
sedumtak med mønster
Ønskes det sedumtak med mønster?
Se våre referanser
img 1488
Hytter
Hytte, Blåsen
img 1979
Offentlige Bygg
Sola Vgs
untitled1
Næring
Comfort hotel Square
Bergknapp AS  |  Årsvollveien 213  |  4312 Sandnes  |  Tlf. 908 45 926  |  bengt@bergknapp.no
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 SANDNES
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 SANDNES