Oppbygging

Sedumtak er tynne tak som veier lite og krever lite vedlikehold.

Oppbyggningen av et sedumtak skal ivareta plantens behov for nok fuktighet, luft og næring. Oppbygningen skal tilpasses de artene man ønsker på taket, og når man snakker sedumtak betyr det lite jord og tørr oppbygning. Bygger man for mektige tak vil også andre planter komme, da særlig gress. Kunsten er derfor å tilpasse oppbygningen til stedets klima, slik at sedumartene overlever, og alt annet tørker og dør.

Hele oppbygningen legges på et ferdig tekket tak, fortrinnsvis med rotsikker taktekking. Alle de store leverandørene har flere produkter som er rotsikre.

Oppbygning for flate tak (0 - 5 grader):

Over taktekkingen legges en drensmatte ( f. eks Bauder DSE 20 eller Isola DE 25), en matte som har som hensikt å løfte sedumen over taktekkingen slik at vannet kan renne bort, samt å holde på fuktighet i koppene. Over drensmatten legges en tykk filtduk som har til hensikt å holde på fuktighet, samt å hindre jord fra overliggende sedummatte å drysse ned på taktekkingen. Over filten legges sedummatten.

Oppbygning for skrå tak (over 5 grader):

Bygges opp på samme måte som for flate tak, men drensmatten droppes, her skal man holde på fuktigheten.

 
Oppbygging sedumtak
snitt-bergknappta 0 grader
snitt-bergknappta 30 grader
Drensmatte (Bauder) til underlag på sedumtak
Bauder 20 mm drensmatte
drensmatte med duk til sedumtak
Bauder 20 mm drensmatte med 800 gr/m2 duk.
Oppbygning flatt sedumtak
Eksempel på oppbygning flatt tak
Se våre referanser
img 1488
Hytter
Hytte, Blåsen
img 1979
Offentlige Bygg
Sola Vgs
untitled1
Næring
Comfort hotel Square
Bergknapp AS  |  Årsvollveien 213  |  4312 Sandnes  |  Tlf. 908 45 926  |  bengt@bergknapp.no
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 SANDNES
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 SANDNES