Lyngmatte

Naturlig plaster på såret.

Hjelp naturen å hente seg inn etter inngrep. Ved å rulle ut ferdige matter med lyng kan du få det fint rundt hytta igjen uten å vente. Lyngmattene er skåret ut i kraftlinjetraséer og medfører derfor ikke ekstra inngrep i naturen.

Mattene kan også brukes på tak. Lyngmattene kan enkelt monteres på allerede eksisterende skogbunn, leire eller steinbunn. Geotekstil legges på bunnen under et lag jord og lyngmatten. Mattene inneholder artene blåbær, tyttebær, krekling, røsslyng, mose og lav.

fakta


Vekt                                
20 - 40 kg/m2 (tørr- vannmettet tilstand)

Størrelse per matte      
3,75 m2    

Vedlikehold                    
Luking av ugress  
     
Forarbeid                      
Fjerne ugress, 10-15 cm med sand eller mager jord  
     
Etterarbeid                    
anning i første vekstsesong, ved behov senere.  
Se våre referanser
img 1488
Hytter
Hytte, Blåsen
20150320 101915
Offentlige Bygg
Gandal Skole
img 1979
Offentlige Bygg
Sola Vgs
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp