dji 0106

Vedlikehold

En av fordelene med sedumtak er at de krever lite vedlikehold. Å vedlikeholde er likevel avgjørende for at sedumtaket skal holde seg bra år etter år. Vi tilbyr vedlikeholdsavtaler som gir garanti på taket så lenge avtalen gjelder.

GJØDSLING

Taket bør gjødsles to ganger i året. Første gjødsling skjer når snøen har smeltet og andre gang i juni/august. Det er viktig å ikke gjødsle på høsten, da vil plantene ha for mye næring inn mot vinteren.
 
Anbefalt mengde gjødsel er 50g/m2 per år. Gjødeslet bør være en blanding av 50% Scotts Osmocote Flora (virkningstid 8 mnd) eller tilsvarende og 50% fullgjødsel. Gå over taket med en gjødselsspreder og fordel blandingen jevnt utover. Husk at gjødsling skal skje i regn, ikke i sollys.

UGRESS

Ugressbekjempelse i sedum er luking for hånd, og utføres etter behov. De fleste ugressartene vil dø av seg selv over tid på grunn av de skrinne vekstvilkårene og tørkestress. Flerårig rotugress kan allikevel klare å etablere seg, så denne bør fjernes.
 
Bergknapp AS og samerbeidspartnere tilbyr vedlikeholdskontrakter. En slik kontrakt gir også garanti på taket så lenge kontrakten går.

MERK

Sedumtak med filtløsning trenger mer vann og næring enn løsninger som har oppbygning med substrat under sedummatten. Når filt benyttes på skråtak i sørhelling bør sedumtaket vannes ved langvarig tørke.
 
Det er viktig at flate tak uten fall har god avrenning og at slukene ikke er tette. Sedumrøttene tåler ikke å stå i vann, da kan de dø.
 
Generelt tåler sedum lite tråkk, spesielt om vinteren. 
130817120224-kmd 0872
Se våre referanser
20914384 1810938022253690 5111293779396839558 n

Sandnes

Les mer...
dji 0106

Sandnes

Les mer...
27750945 2000153033332187 493091357214480562 n

Stavanger

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp