bilde13

Norske bergknapparter

I Norge finnes flere ville bergknapparter. De vokser fra de ytterste skjær langs kysten og opp til de høyeste alpine områder. De vanligste artene er Kystbergknapp, Bitterbergknapp, Hvitbergknapp og Brodderbergknapp. 

 rma0794

KYSTBERGKNAPP (Sedum anglicum) 

Kystbergknappens utbredelse er i nordlige strøk knyttet til sjøen. Kystbergknapp vokser stort sett kun i ytre deler av kysten i bergsprekker og andre tørre områder hvor den ikke blir overskygget av annen vegetasjon. I Norge er planten ganske vanlig fra Kragerø på Sørlandet til Nærøy i Nord-Trøndelag. 

HVITBERGKNAPP (Sedum album)

Hvitbergknapp vokser på tørr, gjerne kalkrike berg og solvarme skrenter. I Norge er den vanlig opp til Helgeland, mens sjelden eller helt fraværende langs kysten på Sørlandet.

 
hvitbergknapp ss 108632846
6 2 2013 037  bitterbergknapp

BITTERBERGKNAPP (Sedum acre)

Navnet har den fått fordi den har en skarp bitter smak, som har gitt planten navn på de fleste europeiske språk. Bitterbergknapp vokser på tørre, solvarme skrenter, stabile sanddyner, torvtak, mur, steingjerder og bergknauser, særskilt vanlig på svaberg. I Norge er Bitterbergknapp vanlig i lavlandet over nesten hele Norge, men kun ved spredte lokaliteter på kysten av Finnmark og i fjellområdene i Norge. 

BRODDBERGKNAPP (Sedum rupestre)

Broddbergknapp kjennes på de relativt tynne og lange – lansettformede – bladene på stilken. Den har både en høy og opprett bladstilk og en blomsterstilk. Blomsterstilken har få eller ingen blader. Brodderbergknapp finnes spredt på Østlandet ved kysten og ned til Dalene i Rogaland og i bestander i indre Trondheimsfjord. Den vokser også opp til 350 moh. i Tinn Kommune.

 
broddbergknapp07%5b1%5d rgb
Se våre referanser
img 1488
Hytter
Hytte, Blåsen
20150320 101915
Offentlige Bygg
Gandal Skole
img 1979
Offentlige Bygg
Sola Vgs
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp