jon ingemundsen 1

Blågrønn faktor

prikker 3

Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy i byggesaker som omhandler god vannhåndtering, vegetasjon og biologisk mangfold. BG F skal bidra til å høyne kvalitet i uterom ved at utbygger må kompensere for tap av grønne arealer og tette flater. 

Det finnes mange løsninger innenfor BGF, og utbygger har mulighet til å velge løsninger som er hensiktsmessige for hvert enkelt prosjekt.

Metoden skal i hovedsak sikre potensiale for vekst og vannhåndtering. Blågrønn faktor er et kvantitativt verktøy hvor ulike blågrønne kvaliteter har en poengscore. Vanligvis er kravet til blågrønn faktor i byer på 0,7.

Poengscore beregnes på følgende måte:

BGF = (økologisk effektiv overflate )
                    (total tomteareal )

Innenfor blågrønn faktor har Bergknapp følgende produkter;
 

Grønne tak

Ved å anlegge et sedumtak får området en økologisk effektiv overflate (ØEO) på 0,2 per m ² med takdekke. Dersom takdekket er over 75 m ² kan man legge til 0,1 per m ² .
 

Grønne vegger

En grønn vegg på et bygg gir en ØEO på 0,4 per m² . Dersom veggen er større enn 75 m ² kan man legge til 0,1 per m ² .
 

Grønne matter

Regnbed eller tilsvarende gir en ØEO på 0,3 per m ² . Et grønt dekke med tykkelse 3-20cm gir en ØEO på 0,2 per m ² . Er tykkelsen på den grønne matten mellom 20-40 cm gir det en ØEO på 0,4 per m ² , og en tykkelse mellom 40-80 cm gir en ØEO på 0,6 per m ² . Dersom dekket er større enn 75 m ² kan man legge 0,1 per m ² .
fordr%c3%b8yning
Se våre referanser
dji 0041

Trondheim

Les mer...
dh193wlq
Næring
Sandnes

Les mer...
27993342 2000153026665521 2174633545969762162 o

Sandnes

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp