080817113311-dji 0214

Overvannshåndtering

prikker 3
Nedbør med høyere intensitet og en økning av tette flater i byer fører til at ledningsnettet for spill- og avløpsvann oftere når sin kapasitetsbegrensning.
 
Overvann som renner i gater gir store skader på miljø og omgivelser hvert år. Byggteknisk forskrift (TEK17) setter krav til at overvann skal, så langt det er mulig, infiltreres i grunnen eller håndteres lokalt. Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy i byggesaker som omhandler god håndtering av overvann, vegetasjon og biologisk mangfold. BGF skal bidra til å øke kvalitet i uterom ved at utbygger må kompensere for tap av grønne arealer og tette flater. 
Se våre referanser
dji 0041

Trondheim

Les mer...
dh193wlq
Næring
Sandnes

Les mer...
27993342 2000153026665521 2174633545969762162 o

Sandnes

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp