jon ingemundsen 1

Blågrønn faktor

Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy i byggesaker som omhandler god vannhåndtering, vegetasjon og biologisk mangfold. BG F skal bidra til å høyne kvalitet i uterom ved at utbygger må kompensere for tap av grønne arealer og tette flater. 

Det finnes mange løsninger innenfor BGF, og utbygger har mulighet til å velge løsninger som er hensiktsmessige for hvert enkelt prosjekt.

Metoden skal i hovedsak sikre potensiale for vekst og vannhåndtering. Blågrønn faktor er et kvantitativt verktøy hvor ulike blågrønne kvaliteter har en poengscore. Vanligvis er kravet til blågrønn faktor i byer på 0,7.

Poengscore beregnes på følgende måte:

BGF = (økologisk effektiv overflate )
                    (total tomteareal )

Innenfor blågrønn faktor har Bergknapp følgende produkter;
 

Grønne tak

Ved å anlegge et sedumtak får området en økologisk effektiv overflate (ØEO) på 0,2 per m ² med takdekke. Dersom takdekket er over 75 m ² kan man legge til 0,1 per m ² .
 

Grønne vegger

En grønn vegg på et bygg gir en ØEO på 0,4 per m² . Dersom veggen er større enn 75 m ² kan man legge til 0,1 per m ² .
 

Grønne matter

Regnbed eller tilsvarende gir en ØEO på 0,3 per m ² . Et grønt dekke med tykkelse 3-20cm gir en ØEO på 0,2 per m ² . Er tykkelsen på den grønne matten mellom 20-40 cm gir det en ØEO på 0,4 per m ² , og en tykkelse mellom 40-80 cm gir en ØEO på 0,6 per m ² . Dersom dekket er større enn 75 m ² kan man legge 0,1 per m ² .
fordr%c3%b8yning
Se våre referanser
img 1488
Hytter
Hytte, Blåsen
20150320 101915
Offentlige Bygg
Gandal Skole
img 1979
Offentlige Bygg
Sola Vgs
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp