vipe3 jpeg

Biologisk mangfold

I takt med at byene vokser øker avstanden til naturen. Dette gjelder ikke bare for mennesker, men også insekter og fugler.

Parker er et godt alternativ for natur i byer, men disse er ofte få og små. Stadig økende fortetting gjør at flere grønne områder vil bli borte. Disse arealene er svært viktige og fungerer som små økosystemer for seg selv, i tillegg til å danne livsgrunnlag for arter som forflyttet seg mellom slike områder.

I fremtiden vil kommunene stille krav til at en større andel av byene har grønne overflater. På grunn av fortetting må vi kompensere for tap av grønne arealer og tette flater. Det finnes mange løsninger for å kompensere, og utbyggeren har mulighet til å velge løsninger som er hensiktsmessige for hvert enkelt prosjekt.

For å øke det biologiske mangfoldet tilbyr Bergknapp AS blant annet grønne tak og grønne vegger. I tillegg finnes det en rekke grønne matter som kan benyttes på bakkeplan. I byer hvor det allerede er lite areal tilgjengelig er grønne tak og vegger best egnet.
Se våre referanser
img 1488
Hytter
Hytte, Blåsen
img 1979
Offentlige Bygg
Sola Vgs
untitled1
Næring
Comfort hotel Square
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp